Choose format

NOK 599

Modeller

- Fjordantologien 2019
Hva kjennetegner vitenskapelige modeller? Temaet for Fjordantologien 2019 er modeller, nærmere bestemt vitenskapelige modeller.

Antologien består av 22 kapitler der kapittel 1 tar for seg temaet for antologien. Vitenskapelige modeller skiller seg fra ikke-vitenskapelige modeller, spesielt med hensyn til logisk oppbygging. Vi har valgt å dele inn vitenskapelige modeller i sju kategorier: konseptuelle, ikoniske, analoge, symbolske, fenomenologiske, empiriske/statistiske og empiriske. Vitenskapelige modeller har flere formål som vanligvis inndeles i fire kategorier: beskrivende, forklarende, predikerende og veiledende.

Detailed information

  • Pages: 484
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215034386
  • Publication date: 29.05.2019
  • Book group: 212