Choose format

In stock
NOK 549

Modernisering av offentlig sektor

Trender, ideer og praksiser. 3. utgave

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019086
  • Publication date: 16.08.2011
  • Book group: 212
Boken tar for seg bakgrunnen for modernisering av offentlig sektor, metodene som tas i bruk, samt dilemmaene som oppstår som følge av denne moderniseringsbølgen.

Boken har et klart skandinavisk perspektiv og inneholder danske, svenske, så vel som norske bidrag. De skandinaviske landene har mye til felles, men har også valgt å implementere moderniseringstiltakene på forskjellig måte over tid. For å utvikle en bedre offentlig sektor er det viktig å utfordre rådende sannheter og lære av andres erfaringer. Denne boken vil være et bidrag til denne øvelsen.

Denne 3. utgaven er ajourført og kraftig omarbeidet.

Boken er delt inn i fire deler:
Del I: Moderniseringstrender, ideer og praksiser
Del II: Økonomisk perspektiv - marked og konkurranse
Del III: Ledelsesperspektiv - nye ledelsespraksiser
Del IV: Legitimitetsperspektivet - omdømme, kontroll og ansvar

Erik Johnsen

Professor Erik Johnsen er tilknyded Handelshøjskolen ved Universitetet i København.
More about the author

Jan Ole Vanebo

Jan Ole Vanebo, Ph.D., er professor i ledelse og økonomistyring ved Nord universitet og professor II i ledelse ved Politihøgskolen i Oslo. Han har lang forsknings- og undervisningserfaring fra offentlig sektor, og han har skrevet en rekke bøker om ledelse og økonomistyring for offentlig sektor.
More about the author

Kurt Klaudi Klausen

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisasjon og ledelse ved Institutt for Statskunnskap og leder av MPM og MOL ved Syddansk Universitet. Hans forskning har de seneste år dreid seg om strategisk ledelse, herunder om fusjoner knyttet til den danske Strukturreform. Seneste bøker: Strategisk ledelse - de mange arenaer (2009); Institusjonsledelse (2006) og Regionsdannelsen (2009).
More about the author

Tor Busch

Tor Busch er professor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Han er utdannet siviløkonom og dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Busch har lang og omfattende undervisningserfaring. Han har publisert en lang rekke vitenskapelig artikler og skrevet mange fagbøker. Han har i tillegg jobbet som rådgiver overfor næringsliv og forvaltning.
More about the author