Choose format

In stock
NOK 579

Modernisering av offentlig sektor

Trender, ideer og praksiser. 3. utgave
Boken tar for seg bakgrunnen for modernisering av offentlig sektor, metodene som tas i bruk, samt dilemmaene som oppstår som følge av denne moderniseringsbølgen.

Boken har et klart skandinavisk perspektiv og inneholder danske, svenske, så vel som norske bidrag. De skandinaviske landene har mye til felles, men har også valgt å implementere moderniseringstiltakene på forskjellig måte over tid. For å utvikle en bedre offentlig sektor er det viktig å utfordre rådende sannheter og lære av andres erfaringer. Denne boken vil være et bidrag til denne øvelsen.

Denne 3. utgaven er ajourført og kraftig omarbeidet.

Boken er delt inn i fire deler:
Del I: Moderniseringstrender, ideer og praksiser
Del II: Økonomisk perspektiv - marked og konkurranse
Del III: Ledelsesperspektiv - nye ledelsespraksiser
Del IV: Legitimitetsperspektivet - omdømme, kontroll og ansvar

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019086
  • Publication date: 16.08.2011
  • Book group: 212

Erik Johnsen

Professor Erik Johnsen er tilknyded Handelshøjskolen ved Universitetet i København.
More about the author

Jan Ole Vanebo

Jan Ole Vanebo, ph.d., er professor emeritus i ledelse og økonomistyring ved Nord Universitet. Han har lang erfaring som rådgiver overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Vanebo har også lang undervisningserfaring og et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
More about the author

Kurt Klaudi Klausen

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisasjon og ledelse ved Institutt for Statskunnskap og leder av MPM og MOL ved Syddansk Universitet. Hans forskning har de seneste år dreid seg om strategisk ledelse, herunder om fusjoner knyttet til den danske Strukturreform. Seneste bøker: Strategisk ledelse - de mange arenaer (2009); Institusjonsledelse (2006) og Regionsdannelsen (2009).
More about the author

Tor Busch

Tor Busch, dr.oecon. er professor emeritus ved NTNU. Han har forsket på og undervist i ledelse og økonomistyring for offentlig sektor ved NTNU Handelshøyskolen gjennom hele karrieren. Busch har også et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
More about the author