Choose format

In stock
NOK 559

Møter med barnelitteratur

Introduksjon for lærere, 2. utgave
Faglig oppdatert introduksjon til de viktigste barnelitterære sjangrene og til arbeids- og tenkemåter som gir både barn og voksne fruktbare møter med litteraturen.

Forfatterne formidler hvordan de ulike barnelitterære sjangrenes særtrekk skapes, både i tradisjonelle bøker og i nye medier. Her er kapitler blant annet om eventyr og fantasy, om bildebøker og visuelle barneromaner, om sakprosa, realistiske fortellinger og fortelleteknikk i dataspill.

Boka inneholder også råd om hvordan litteraturen kan brukes meningsfullt i undervisning. Hvordan kan læreren bruke litteraturen for å forstå andres livsverden, eller for å fremme elevenes forståelse for klima og bærekraft? Og hvorfor er det så spennende å følge litteratur som beveger seg i ulike medier?

Møter med barnelitteratur er en skattkiste for alle som har det privilegium å formidle litteratur til barn.

2. utgave er oppdatert i tråd med LK20, har nye litterære eksempler og et nytt kapittel om litteraturdidaktikk på mellomtrinnet.


Redaktører er Ruth Sejerstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Øvrige bidragsytere er Nina Goga, Ahmed Khateeb, Anne Løvland, Per Arne Michelsen, Mette Moe, Åse Marie Ommundsen, Svein Slettan, Hilde Tørnby, Gro Ulland og Lykke Guanio-Uluru. Alle kjenner barnelitteraturen både som lærere, lærerutdannere og forskere.


SAGT OM BOKEN:
«Oppdatert og relevant ut frå det tekstmangfaldet elevar møter i dag.»
Inga Margrethe Fagerbakke, høgskulelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Stord.

«Svært solid faglig og dekker de viktigste områdene for undervisning om barnelitteratur på lærerutdanningen.»
Ingvill Krogstad Svanes, førsteamanuensis i norsk ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Detailed information

  • Pages: 432
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215057255
  • Publication date: 28.01.2022
  • Book group: 225

Ruth Seierstad Stokke

er førstelektor i norsk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring både fra grunn- og videregående skole, fra grunnskolelærerutdanningen og fra etter- og videreutdanning av lærere. Forskningsfeltene hennes er barnelitteratur, litteraturdidaktikk og andrespråkslæring. Hun er medredaktør for boka Samtalens didaktiske muligheter (2015) og har også bidratt i boka Med språklige minoriteter i klassen (2019).
More about the author

Elise Seip Tønnessen

er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i norsk og mediekunnskap i lærerutdanningen. Forskningen hennes dreier seg særlig om barn og unges mediekultur, lesing, litteraturdidaktikk og multimodale tekster. Jakten på fortellinger (2014), Den andre leseopplæringa (2012) og Inn i teksten ut i livet (2007) er tre av mange bøker Seip Tønnessen har bidratt til.
More about the author