Choose format

NOK 539
Expected 11/4/21

Multifunksjonshemming - livsutfoldelse og læring

2.utgave

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215053172
  • Publication date: 04.11.2021
  • Book group: 213
Bokas hovedpersoner har ingen felles diagnose. De fleste har dyp utviklingshemming, noen har en progredierende lidelse, andre en ervervet skade. Det som forener, er omfattende funksjonsnedsettelser. De fleste har store bevegelsesvansker og problemer med å få orden på syns-, hørsels- og andre sanseinntrykk. Samtidig følger det ofte med somatiske og helsemessige utfordringer av mange slag. Det betyr behov for tilpasset hjelp i nær sagt alle livets situasjoner.

Livet blir bokstavelig talt avhengig av det miljøet det lever i. Hva bokas hovedpersoner lærer om seg selv og omgivelsene, henger sammen med hva slags holdninger, kunnskap og handlingskompetanse nærpersonene har, og hvilke ideologiske strømninger, økonomiske ressurser og barnehage-, skole- eller tjenestemodeller som gjøres gjeldende.

Forfatterne gir både et teoretisk og filosofisk grunnlag for arbeidet og bidrar med konkrete erfaringer og praksisnær kunnskap.

Bokas redaktører er Turid Horgen, Knut Slåtta og Anita Gjermestad. Øvrige bidragsytere er Eirik Dahl, Maja Galaasen, Herlaug Hjelmbrekke, Karl Jacobsen, John-Ingvard Kristiansen, Mette Løvås, Steinar Nevland, Synne N. Skarsaune, Sissel Sollied og Espen Ursin.

Turid Horgen

Turid Horgen er cand.paed.spes., spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving og seniorrådgiver ved Torshov Kompetansesenter.
More about the author

Knut Slåtta

Knut Slåtta er psykologspesialist og arbeider ved Torshov kompetansesenter.
More about the author

Anita Gjermestad

Anita Gjermestad er vernepleier med doktorgrad i spesialpedagogikk. Hun arbeider ved Diakonhjemmets høgskole i Rogaland. Gjermestad har bred erfaring fra undervisning innen miljøarbeid og habiliteringfeltet rettet mot personer med alvorlig utviklingshemming og alvorlig nedsatt kognitiv funksjon.
More about the author