Choose format

In stock
NOK 579

Multifunksjonshemming - livsutfoldelse og læring

2.utgave
Denne boken handler om hvordan vi kan forstå barn, unge og voksne med multifunksjonshemming eller omfattende funksjonsnedsettelser og bidra til å øke livskvaliteten på alle deres arenaer.

Forfatterne viser hvordan livsutfoldelse og læring kan vektlegges i barnehage, skole, bolig og i helse- og velferdstjenestene. De bidrar med både et teoretisk og et filosofisk grunnlag for arbeidet, konkrete erfaringer og praksisnær kunnskap.

I denne 2. utgaven er alle kapitlene oppdatert med særlig vekt på grunnleggende menneskerettigheter og CRPD, i tillegg til aktuell lovgiving og forskning. Et nytt kapittel «Å være aktør i eget liv», som omhandler aktørskap, beslutningsstøtte og selvbestemmelse, er også kommet til i denne utgaven.

Boken retter seg særlig mot tjenesteytere i skoleverk og i helse- og velferdstjenester som yter tjenester til barn, unge og voksne personer med multifunksjonshemming eller omfattende funksjonsnedsettelser. I tillegg er boken aktuell for studenter på vernepleierutdanninger eller andre helse- og sosialfaglige, pedagogiske eller spesialpedagogiske utdanninger.

Bokas redaktører er Turid Horgen, Knut Slåtta og Anita Gjermestad. Øvrige bidragsytere er Eirik Dahl, Signe Marie (Maja) Galaasen, Herlaug Hjelmbrekke, Karl Jacobsen, John-Ingvard Kristiansen, Mette Løvås, Steinar Nevland, Synne N. Skarsaune, Sissel Sollied og Espen Ursin.

Detailed information

  • Pages: 312
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215053172
  • Publication date: 13.12.2021
  • Book group: 213

Turid Horgen

Turid Horgen, nå pensjonert, er cand.paed.spes., spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har lang erfaring som lærer for elevgruppa og deretter rådgiver ved Torshov Kompetansesenter (nå Statped).
More about the author

Knut Slåtta

Knut Slåtta er psykologspesialist og arbeider i Statped.
More about the author

Anita Gjermestad

Anita Gjermestad er vernepleier med doktorgrad i spesialpedagogikk. Hun jobber som professor ved fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høyskole.
More about the author