Choose format

NOK 299

Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere

Med eksempler i SPSS
Bruken av multivariat statistikk har blitt stadig mer utbredt i løpet av de siste tiårene. Utviklingen innenfor datateknologien har gitt brukervennlige statistikkpakker som SPSS, noe som har gjort det langt enklere å arbeide med analyseteknikker som innebærer analyse av flere enn to variabler.
«Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere» presenterer noen av de viktigste multivariate analysemetodene som benyttes innenfor sosial- og samfunnsforskningen:

Eksplorerende faktoranalyse
Konfirmerende faktoranalyse
Multidimensjonal skalering
Korrespondanseanalyse
Loglineære modeller

Presentasjonene inneholder eksempler i SPSS og konkrete anvisninger om hvordan analysene kan utføres i praksis. Fremstillingen er kortfattet, og bruken av matematiske symboler og likninger begrenset.

Boken henvender seg i første rekke til studenter og forskere innen psykologi, sosiologi og statsvitenskap, men metodene som presenteres benyttes også innenfor mange andre fagdisipliner.

Sten-Erik Clausen er psykolog og arbeider som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Han har tidligere utgitt boken Applied Correspondence analysis: An introduction (1998).

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012315
  • Publication date: 16.09.2009
  • Book group: 214

Sten-Erik Clausen

Sten-Erik Clausen er psykolog og arbeider som forsker ved NOVA, hvor feltet hans er aldersforskning, atferdsproblemer, barnevern.
More about the author