Choose format

In stock
NOK 369

Musikk og andrespråk

Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. 2. utgave
Kan små barn med et annet morsmål enn norsk tilegne seg norsk språk ved hjelp av musikk? «Musikk og andrespråk» handler om hvordan musikk og språk er knyttet sammen, og om hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk.

Forfatteren tar utgangspunkt i barnehagebarn mellom tre og fem år som har et annet morsmål enn norsk. Disse barna har allerede et etablert morsmål, men de snakker lite eller ingen norsk når de starter i barnehagen. Norsk blir dermed deres andrespråk. I løpet av barnehageårene skal de tilegne seg tilstrekkelig norsk til å starte på skolen som seksåringer.

Selv om forfatteren skriver om barnehagebarn, er tematikken relevant for mennesker i alle aldre som skal tilegne seg et nytt språk. Boka er også interessant for deg som bare er nysgjerrig på sammenhengen mellom musikk og språk.

«Denne boka har gitt meg en av de beste leseropplevelsene jeg har hatt på svært lenge, og boka anbefales på det varmeste for alle som jobber med barn og musikk.»
Lise Lotte Berg Ågedal, fagbladet Ride Ranke

Detailed information

  • Pages: 120
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032047
  • Publication date: 14.06.2019
  • Book group: 215

Nora Bilalovic Kulset

Nora Bilalovic Kulset har doktorgrad i musikkvitenskap fra NTNU. Hun forsker bl.a. på folks musikalske identitet. Kulset er en utpreget forskningsformidler som brenner for å gjøre akademisk ervervet kunnskap tilgjengelig og brukelig for profesjonsutøveren.
More about the author