Choose format

In stock
NOK 339

Musikklære

4. utgave

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014890
  • Publication date: 02.03.2009
  • Book group: 216
Finn Benestads "Musikklære" har i mer enn 40 år vært et standardverk i norsk musikkundervisning på alle nivåer. Den er også velegnet til selvstudium.

I denne reviderte utgaven er stoffet både faglig oppdatert og gjort mer tilgjengelig for leserne. Det er kommet til flere nye musikkeksempler og forslag til videre lesning. Med sine instruktive eksempler er Musikklære en uunnværlig oppslagsbok for alle som steller med musikk.

Finn Benestad har bred undervisningserfaring fra videregående skole, høyskole og universitet.

Finn Benestad

Finn Benestad har bred undervisningserfaring fra videregående skole, høgskole og universitet.
More about the author