Choose format

In stock
NOK 419

Muslim i Norge

Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere
Hvem er egentlig Saima, Rashid, Bushra og Ali? Er de ungdommer som slites mellom to kulturer eller individer som har utviklet en unik flerkulturell kompetanse?
Boken drøfter hvordan identitet skapes og utvikles i det flerkulturelle Norge. Mange av prosessene som beskrives er felles for alle ungdommer, mens noen er spesifikke for norsk-pakistanere. Hva religionen kan bety i denne prosessen er spesielt i fokus. Mest av alt dreier boka seg om hverdagslivet, og ungdommenes forhold til det annet kjønn, forholdet til alkohol og andre sider ved ungdomskulturen blir også belyst.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215003078
  • Publication date: 10.02.2003
  • Book group: 217

Sissel Østberg

Sissel Østberg (f. 1949) er rektor ved Høgskolen i Oslo (HiO). Hun tok i 1979 magistergrad i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, og tok i 1999 doktorgrad i utdanning ved University of Warwick i Storbritannia.

Hennes forsknings- og utviklingsengasjement har vært konsentrert om kulturforståelse og religions- og livssynsundervisning i en flerkulturell sammenheng. Hun har vært engasjert til ulike konsulent- og forskningsoppdrag innen utdanningssektoren i Pakistan og Bangladesh.
More about the author