Choose format

In stock
NOK 239

Når foreldre ruser seg

Mange barn og unge har foreldre som har problematisk bruk av alkohol, legemidler eller andre rusmidler. Det er barn og unge som ofte ikke blir sett, beskyttet og snakket med, og som står i fare for selv å utvikle problemer.

· Hvordan påvirker foreldrenes rusproblem barn og unges oppvekst?
· Hvordan kan vi forstå foreldrene og deres rusproblem?
· Hvordan kan vi forebygge at barn og unge får alvorlige problemer på grunn av foreldrenes rusmiddelbruk?
· Hvordan kan barna i større grad bli sett, hørt og beskyttet?
· Hvordan kan familiene få bedre hjelp og støtte?

I denne boken får du svar på spørsmålene. Forfatterne bidrar med kunnskap som alle som møter barn og unge har behov for. Barn, unge og foreldre er ulike og vi må vi bli kjent med hver enkelt for å forstå hvordan de har det og hva de trenger av hjelp og støtte. Derfor tilbyr ikke forfatterne en enkelt løsning eller metode for hvordan disse barna og foreldrene kan møtes best mulig. De bidrar isteden med en helhetlig forståelse av barns oppvekst, av rusproblemet og av hvordan vi kan beskytte og hjelpe.

Med rusproblemer og psykiske vansker følger stigma og skam. Det gjør det vanskeligere å se barna, beskytte dem, og å snakke om problemene med foreldrene og med barna. Økt kunnskap og en bredere forståelse av problemene og menneskene som sliter med dem, kan bidra til å minske stigmaet og skammen, slik at barna får beskyttelse, og barn og foreldre får nødvendig hjelp og støtte.

Boken er skrevet for studenter innenfor helse- og sosialfag, psykologi, medisin og lærerutdanninger. Den er også viktig for ansatte på helsestasjon, i barnehage og skole, helsesykepleiere, ansatte innenfor kommunalt og statlig barnevern, familieterapeuter, leger, psykologer, ansatte i rusbehandling og andre som er i kontakt med barn og unge og foreldrene deres.

Boken er illustrert av Eivind Gulliksen.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215068626
  • Publication date: 27.01.2023
  • Book group: 893

Turid Wangensteen

Turid Wangensteen er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, og har master i moderne forvaltning og doktorgrad som handler om barn og unge som har foreldre med rusproblemer. Hun har jobbet mange år som behandler, i ledelse og nå som forsker i Tyrili, et sted som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.
More about the author

Martine Kihle Dalsrud

Martine Kihle Dalsrud er utdannet grunnskolelærer og jobber i skolen. Hun har også en videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid og holder på med en mastergrad i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. Martine har selv vokst opp med foreldre med rusproblemer og er engasjert i organisasjonen Barn av Rusmisbrukere.
More about the author

Eivind Gulliksen

Eivind Gulliksen er prisvinnende illustratør og medvirker i en rekke norske barnebøker.
More about the author