Choose format

In stock
NOK 369

Når fortiden blir digital

Medier, kilder og historie i digitaliseringens tid

I pressen:

  • Les intervju med forfatteren her.
  • Les anmeldelse av boken i Norsk medietidsskrift her
31. januar 2023 åpnet Nasjonalbiblioteket sitt nye fjellanlegg i Mofjellet i Mo i Rana. Fjellhallene er så store at de kan romme hele Nidarosdomen. Dette er Norges nye kunnskapskatedral. Åpningen markerte starten på en ny epoke: I årene som kommer skal enorme mengder historisk materiale lagres inne i dette fjellet - i digital form. Men hva betyr det egentlig når stadig større deler av vår historie overføres til digitale formater og lagres slik?

Boken gir en bred innføring i hva digitaliseringen av historiske kilder betyr for vår oppfatning av fortiden, landet og oss selv. Du kan lese om hva massedigitalisering er, om hvordan ulike medieformer omskapes av digitaliseringen, om det nye fagfeltet digital historie - og om «big data» og bruken av nye IT-verktøy i historieforskningen. Sentralt i fremstillingen står mediebegrepet, som går igjen i alle prosessene boken omtaler.

Boken henvender seg til alle som er interessert i vår kulturarv, og er særlig egnet for lesere som møter denne tematikken for første gang, i fag som historie, bibliotek- og informasjonsfag, teknologi- og kulturfag, så vel som journalistikkstudier og mediefag.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215062648
  • Publication date: 18.09.2023
  • Book group: 214

Henrik Grue Bastiansen

Henrik G. Bastiansen (f. 1964) er professor ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om medier og mediehistorie, blant annet Norsk mediehistorie. 3. utgave (2019) med Hans Fredrik Dahl, Å formidle det ufattelige. Mediene og Holocaust (2023) (red.) med Carl Emil Vogt og Når fortiden blir digital (2023). I sistnevnte tar han med seg sin mediehistoriske bakgrunn inn i de problemstillingene som digitaliseringen av historiske kilder og medier reiser.
More about the author