Choose format

In stock
NOK 329

Naturvitenskapens egenart

I en tid der utvikling av ny teknologi og naturvitenskapelig kunnskap skjer i et forrykende tempo, har det kanskje aldri vært viktigere å lære våre barn kritisk tenkning, kildekritikk og hva som skiller vitenskap fra pseudovitenskap. Dette fordrer at elevene, i tillegg til å få tilstrekkelig faglig kunnskap, lærer hvordan kunnskap utvikles gjennom naturvitenskapelige metoder og prosesser, og hvilke verdier og normer som ligger til grunn. Med andre ord kunnskap om naturvitenskapens egenart.

Forfatterne har to mål med denne boken:
1. Gi deg kunnskap om naturvitenskapens egenart, med særlig vekt på naturvitenskapelig metode og kunnskapsutvikling.
2. Gi konkrete tips og eksempler på undervisningsaktiviteter som fremmer læring om naturvitenskapens egenart.

Boken bygger på forskningsbasert kunnskap og hvordan dette kan formidles i utdanningen. Etter å ha lest boken håper forfatterne at lærere i skolen og kommende lærere vil forstå betydningen av å ta små sidesteg i den ordinære undervisningen hvor de eksplisitt knytter det elevene gjør eller observerer opp mot det som forskere gjør.

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060422
  • Publication date: 08.04.2024
  • Book group: 219
Eli Munkebye

Eli Munkebye

er biolog og førsteamanuensis i naturfagdidaktikk. Eli jobber ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
More about the author

Maren Skjelstad Fredagsvik

More about the author