Choose format

In stock
NOK 229

Nettvett

Alle barn har krav på å få bruke nettet på en trygg, ansvarlig og positiv måte. Disse nettreglene oppsummerer de barn og unge har behov for å vite for å beskytte seg og vennene sine på nett.
Denne boka inneholder åtte små historier, én for hver nettvettregel som Redd Barna har laget. Reglene og historiene er et godt utgangspunkt for å prate med barn om dette temaet. De skal få oss til å tenke over hvordan vi oppfører oss når vi bruker Internett og mobil; derfor er historiene åpne, slik at barn og unge, sammen med voksne, kan diskutere og reflektere seg fram til en løsning.

Historiene dekker digital mobbing, risikoen ved å dele bilder og opplysninger på åpne nettsteder, passordbeskyttelse, nettbekjentskaper - og hva gjør du hvis du blir utsatt for noe ubehagelig.

En viktig bok for elever, lærere, foreldre, helsesøstre og alle som arbeider med barn i alderen 10-14 år.

Lærer og forfatter Janne Aasebø Johnsen har skrevet boka i samarbeid med Redd Barna.

"Mobbing og krenkelser via sosiale medier er et tiltagende problem, og det kan virke som en uoverkommelig oppgave å få bukt med dette. Redd Barnas liste med nettvettsråd kan være et bra sted å begynne. Et viktig moment er at barn har tillit til at den voksne kan bidra når de opplever noe ubehagelig på nettet. Da er det ikke nok med informasjon og noen historier til skrekk og advarsel. Det dreier seg om relasjoner som bygges opp over tid." (Forfatteren)

Detailed information

  • Pages: 80
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024707
  • Publication date: 02.02.2015
  • Book group: 225
Janne Aasebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen lærer, forfatter og dramatiker. Hun er lektor med mastergrad i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har jobbet i Lillehammerskolen fra 1995-2017 som lærer på alle trinn, leselærer (fra 2002), skolebibliotekar (fra 2002) og sosiallærer (fra 2011). Fra 2017-2019 var hun inspektørvikar/sosialpedagogisk rådgiver på Nansenskolen. Hun jobber for tiden som prosjektleder på Senter for Livslang Læring. Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Høgskolen i Innlandet. Hun har holdt en rekke kurs for barn, unge og voksne om blant annet nettvett, kreativ skriving, leselyst og skriveglede, samt forebygging av digital mobbing, selvmordsforebygging og informasjon om seksuelle overgrep. Janne Aasebø Johnsen har skrevet 55 bøker for barn og unge og 13 skuespill.
More about the author