Choose format

In stock
NOK 379

Normalitet i barnehagen

Hva vil det si å være «normal»? Tar vi det for gitt at alle legger samme mening i fenomenet normalitet?

Ansatte i barnehagen opplever et stort ansvar for at barn utvikler seg i tråd med forventninger fra samfunnet. Barn tilpasser seg forventningene fra omgivelsene for å være en del av fellesskapet og unngå ekskludering. Det å være et rasjonelt barn med god kroppslig og følelsesmessig kontroll synes å være idealet, skal man mestre framtidens krav til «det normale mennesket». Men å streve etter det rasjonelle går fort på bekostning av vitalitet, emosjonalitet, impulsivitet og andre uttrykk for engasjement og livsglede.

Det presses på for «tidlig innsats» og bruk av kartlegginger og evalueringer i barnehagen. Profesjonsutøvere må manøvrere med klokskap slik at jaget etter det normale ikke skaper usikkerhet, utenforskap og opplevelse av å ikke være god nok.

Boka retter seg mot studenter i barnehagelærerutdanningen og profesjonsutøvere i barnehagen.

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060316
  • Publication date: 22.02.2023
  • Book group: 215

Liv Mette Laastad Strømme

Liv Mette Laastad Strømme er avdelingsleder for barnehage og psykisk helse i Karmøy kommune. Hun disputerte ved Universitetet i Stavanger i 2019 med doktoravhandlingen Normalitet i barnehagen.
More about the author