Choose format

In stock
NOK 579

Norsk 5-10

Litteraturboka. 2. utgave
Norsk 5-10. Litteraturboka inneholder korte, faglig oppdaterte introduksjoner til sentrale litterære emner på basisnivået i grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn. Leseren møter et rikt litteraturutvalg. Her er kapitler om både tradisjonelle og nyere litterære sjangrer, særlig fra barne- og ungdomslitteraturen. Eksempelanalysene omfatter blant annet raplyrikk, grafisk litteratur, klassiske noveller av Hamsun og Skram, avistekster, essay, TV-serien Skam og drama av Ibsen. Et eget kapittel er viet samisk litteratur.

Boka gir mange og konkrete ideer til meningsfylt undervisning på barne- og ungdomstrinnet. Blant annet vektlegges komparativ litteraturdidaktikk.

2. utgave er oppdatert i tråd med LK20 og har et nyskrevet kapittel om tradisjonslitteratur.

Boka er skrevet av fagpersoner med solid litteraturfaglig kunnskap og lang erfaring med lærerutdanning: Even Igland Diesen, Ola Harstad, Lennart Jølle, Ann Sylvi Larsen, May Lånke, Per Esben Myren-Svelstad, Rikke van Ommeren, Tatjana Kielland Samoilow, Gun Svartaas, Ivar Sørensen og Beret Wicklund.


OM 1. UTGAVE:

«Norsk 5-10. Litteraturboka er en grunnbok for norskstudenter og et hendig oppslagsverk for lærere i både grunnskole og videregående.» Anne Berit Nystad, Norsklæreren

Detailed information

  • Pages: 308
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215057286
  • Publication date: 01.06.2022
  • Book group: 215

Ann Sylvi Larsen

er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Fagfeltet hennes er barnelitteratur og barns narrativer, og hun har gitt ut en rekke artikler, bøker og bokbidrag om disse emnene. Larsen har gitt ut boka Gode grøss - om skrekkfiksjon for og av barn (2015) og er medredaktør for Norskboka 5 - 10. Litteraturboka (2018) samt Støttende skriveundervisning. En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring (2020).
More about the author

Beret Wicklund

er førsteamanuensis i norsk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har hovedfag i nordisk litteratur og doktorgradsarbeid om Ibsens dramaer i feministisk perspektiv. Fagfeltet hennes er Ibsen-forskning, barnelitteratur og litteraturdidaktikk. Wicklund har gitt ut artikler om Ibsen-forskning, barns skriving og lærerstudenters leseerfaringer. Hun forsker nå på arbeid med sagn i skolen i et identitetsperspektiv.
More about the author

Ivar Sørensen

er universitetslektor i norsk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hans interesseområder er særlig litteratur, sakprosa, retorikk, film, sammensatte tekster og IKT i klasserommet.
More about the author