Choose format

NOK 539

Norsk 5-10

Språkboka

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215028699
  • Publication date: 11.09.2017
  • Book group: 216
Norskfaget er skolens største og viktigste fag. «Norsk 5-10. Språkboka» gir studenten på GLU 5-10 forskningsbasert basiskunnskap om norskfagets språklige emner og hvordan læreren lykkes med å formidle dem til elevene.
Kunnskap om språk og språkdidaktikk er en av grunnsteinene i norskfaget i lærerutdanningen. Denne boka inneholder korte, faglig oppdaterte introduksjoner til sentrale språklige emner på basisnivået i grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn. Her er kapitler om språk og språkteori, grammatikk og grammatikkdidaktikk, språkhistorie, språkholdninger, språkvariasjon i tale og skrift i Norge og i Norden, og kapitler om flerspråklighet og hvordan læreren kan forstå andrespråkselevenes norsk.


Boka er skrevet av fagpersoner med lang erfaring med lærerutdanning og solid språkvitenskapelig kunnskap. Mari-Ann Igland og Mari Nygård er bokas redaktører. Øvrige bidragsytere er Harald Morten Iversen, Irmelin Kjelaas, Synnøve Matre, Rikke van Ommeren, Randi Solheim og Leiv Inge Aa, alle ansatt ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og dessuten Stian Hårstad og Ivar Berg, begge ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Jan K. Hognestad er ansatt ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.

Mari-Ann Igland

MARI-ANN IGLAND er professor emeritus i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Fagområda hennar er særleg fagdidaktiske spørsmål, literacy og skriving, diskurs- og elevtekstanalyse. Igland har skrive doktorgradsavhandling om pedagogisk tekstrespons og publisert ei rekkje arbeid om lærarrespons, skriftleg argumentasjon og demokratisk danning, literacy, sosiokulturell teori og dialogteori. Ho har også forska på og skrive om literacy-praksisar i digitaliserte klasserom (Respons-prosjektet 2014-2017). Igland var leiar for gruppa som utarbeidde nasjonale retningslinjer for norskfaget i den femårige grunnskulelærarutdanninga.
More about the author

Mari Nygård

Mari Nygård er førsteamanuensis i norsk og nestleder for utdanning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har særlig arbeidet med grammatikk og grammatikkdidaktikk, språklæring, norsk som andrespråk og barns tidlige skriving.

Nygård har vært medredaktør for Norskboka 5-10. Språkboka (2. utgave 2021), medredaktør for 2. utgave av Norskboka 1 og 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7 (2021) og er forfatter av boka Norwegian Discourse Ellipsis. Clausal architecture (2018).
More about the author