Choose format

In stock
NOK 429

Norsk film A/S

En kulturhistorie
Dette er historien om en av Norges viktigste kulturinstitusjoner i det 20. århundre: Norsk Film A/S. Selskapet ble etablert i 1932 av de kommunale kinoene, men ble senere overtatt av staten. At staten finansierer og driver et produksjonsselskap for spillefilm­produksjon er svært uvanlig i internasjonal sammenheng. Historien om Norsk Film A/S er historien om filmproduksjon i annerledeslandet Norge.

Norsk Film A/S var selve navet i norsk filmproduksjon og utvilsomt det viktigste norske produksjonsselskapet på 1900-tallet. Fra oppstarten og fram til nedleggelsen i 2001 var Norsk Film A/S involvert i nærmere en tredel av alle norske spillefilmproduksjoner, enten som produsent eller co-produsent. Selskapet ble slik det viktigste redskapet i den offentlige filmpolitikken i denne perioden. Lenge var selskapets studiofasiliteter på Jar i Bærum de eneste i landet og et kompetansesenter og viktig lærested for norske filmarbeidere. Som statens viktigste filmpolitiske redskap kom Norsk Film A/S til å spille en komplisert dobbeltrolle. Selskapet ble en aktør i den kommersielle filmbransjen samtidig som det skulle ivareta de kulturpolitiske forpliktelsene og forventningene som skiftende regjeringer hadde. Hvordan selskapet navigerte mellom disse på mange måter uforenlige hensynene, er et tilbakevendende tema i denne framstillingen.

Medforfattere: Jan Anders Diesen, Gunnar Iversen, Leif Ove Larsen, Anne Marit Myrstad, Ove Solum, Ane Tryggeseid.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031767
  • Publication date: 10.08.2020
  • Book group: 214

Tore Helseth

Tore Helseth er professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Han har norsk filmhistorie, kulturpolitikk og musikk/lyd i mediene som forskningsfelt.
More about the author

Jo Sondre Moseng

Jo Sondre Moseng er førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og instituttleder ved TV-utdanningen samme sted. Hans primære forskningsinteresse er nyere norsk filmhistorie og bransjestudier.
More about the author