Choose format

In stock
NOK 319

Norsk i sykepleie

Norsk i sykepleie handler om bruken av norsk språk i sykepleien og er primært skrevet for sykepleierstudenter med et annet morsmål enn norsk og alle som underviser og veileder dem. Boka er også aktuell for sykepleiere som ikke har norsk som førstespråk, utenlandske sykepleiere som lærer seg norsk for å bli sertifisert for profesjonsutøvelse i Norge, og for framtidige studenter med et annet morsmål enn norsk.

Norsk i sykepleie tar opp språklige temaer som er aktuelle for alle som studerer og utøver sykepleie, og viser hva en sykepleier må beherske språklig for å kunne samarbeide faglig med andre, utvikle sykepleiefaglig forståelse og utøve sykepleie i en norsk sammenheng. Målet er å vise hvordan man kan gå fram for å utvikle norskspråklige ferdigheter og relevant kulturell forståelse i tråd med de kravene som stilles i sykepleierutdanningen og profesjonsutøvelsen.

Forfatterne har i flere tiår arbeidet med sykepleierstudenter med et annet førstespråk enn norsk gjennom forsknings- og utviklingsarbeid, undervisning og veiledning. Boka bygger på forskning, forfatternes erfaringer, og erfaringer fra studenter, lærere og veiledere forfatterne har møtt i sitt arbeid.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215051765
  • Publication date: 03.05.2021
  • Book group: 893

Kari Mari Jonsmoen

Kari Mari Jonsmoen er professor i universitets- og høgskolepedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet, og dosent i norsk fagdidaktikk. Jonsmoen har norsk som andrespråk i sin fagkrets og har undervist i faget på alle nivåer innen voksenopplæring, videregående skole og høyere utdanning.
More about the author

Marit Greek

Marit Greek er dosent i universitets- og høgskolepedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet sykepleier og har arbeidet i 17 år ved Aker sykepleierhøgskole, blant annet som rektor. Lang erfaring fra undervisning og veiledning av sykepleierstudenter ved høgskolen har gitt henne god kjennskap til studentene og deres utfordringer knyttet til studier.
More about the author