Choose format

In stock
NOK 559

Norsk mediehistorie

3. utgave
Hvorfor skal vi lese mediehistorie? Å forstå den tiden vi lever i, innebærer å forstå hvordan fortidens mennesker kommuniserte. Dagens medier, teknologi og symboler har konkurrert med og bygger på tidligere uttrykk - i stil, form og konkurranse.

«Norsk mediehistorie» begynner med vikingtidens steinhogging før den kort tar oss gjennom boktrykkerkunsten og eneveldes sensur, inntil mediesamfunnet slår ut i full, politisk blomst i 1814. På Eidsvoll fikk vi valgfrihet for noen, trykkefrihet for nesten alle, og en fullverdig opposisjonell journalistikk. Norge ble et mediesamfunn med vekst i aviser og stadig nye lokale kanaler. Fotografiet kom, deretter grammofonen, så filmen, radioen og fjernsynet, og til sist internett med alle sine muligheter. Vi fikk romaner, tegneserier og show i radio og tv, blogger, byråer og delinger slik vi kjenner dem i dag. Vi fikk kort sagt hele den vidunderlige nye verden der alle snakker med alle, der de ansvarlige kommer med sine argumenter like fullt som nettrollene med sitt raseri. Henrik Bastiansen og Hans Fredrik Dahl tar oss med gjennom denne merkelige historien om landets vei fra fattig provins til yrende rikt mediesamfunn.

3. utgave av «Norsk mediehistorie» er revidert og ajourført, og rommer et nytt, fyldig kapittel om internett og digitale medier. Resultatet er en bok til glede for alle som vil forstå fortidens og nåtidens medier med deres aktører og stjerner - fra Marcus Thrane til skuespillerne i Skam. Dette er en bok for studenter, personer og familier landet rundt som med sitt vitebegjær og sin lattertrang har bestemt mye av utviklingen i medienes mentalitet.

Detailed information

  • Pages: 488
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031989
  • Publication date: 23.09.2019
  • Book group: 214

Hans Fredrik Dahl

Hans Fredrik Dahl er professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og har utgitt en rekke historiske og mediehistoriske bøker.
More about the author

Henrik Grue Bastiansen

Henrik G. Bastiansen (f. 1964) er professor ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om medier og mediehistorie, blant annet Norsk mediehistorie. 3. utgave (2019) med Hans Fredrik Dahl, Å formidle det ufattelige. Mediene og Holocaust (2023) (red.) med Carl Emil Vogt og Når fortiden blir digital (2023). I sistnevnte tar han med seg sin mediehistoriske bakgrunn inn i de problemstillingene som digitaliseringen av historiske kilder og medier reiser.
More about the author