Choose format

NOK 359

norskboka.no

Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave
norskboka.no er skrevet for å gi deg som er eller skal bli norsklærer i grunn- eller videregående skole tips, ideer og inspirasjon til å bruke IKT i undervisningen.
Boka gir en solid oversikt over mange av de digitale applikasjonene som finnes og hvordan de kan brukes. Boka er utvidet og oppdatert i forhold til 1. utgave, bl.a. om god bruk av presentasjonsverktøy, retteverktøy, aktuelle verktøy for å organisere, bearbeide og gjenbruke digital informasjon m.m.

norskboka.no er en oversiktlig og lett forståelig framstilling av ulemper og svakheter ved f.eks digitale leseteknikker, læringsplattformer, kollektiv prosessorientert skriving på nettet, kildebruk, om digitale retteverktøy, samt en anbefaling om hvordan dette kan brukes på en hensiktsmessig måte i norskfaget på ungdomsskolen og i videregående skole. Denne utgaven har dessuten mange norskfagsrelaterte eksempler og noe mer teori. Nytt er også organisering med ikt, arbeid med sammensatte tekster, tips til god bruk av presentasjonsverktøy og praktisk arbeid med adapsjon. I tillegg er boka selvsagt oppdatert på erfaringer med den nye læreplanen.

Denne utgaven gir også en oppdatert oversikt over gode digitale nettressurser for norskfaget.

"Den beste boka om digital kompetanse i Norge i dag!" (Professor Arne Krokan, NTNU)

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015873
  • Publication date: 05.02.2010
  • Book group: 215

Leif Harboe

Leif Harboe er lektor med hovedfag i pedagogikk. Han jobber som lærer ved Bryne videregående skole på Jæren. Han har tidligere skrevet norskboka.no (2. utg. 2010) og IKT i humanistiske fag (1999).
More about the author