Choose format

In stock
NOK 629

Norskdidaktikk

Ei grunnbok. 3. utgave
Boka gir en innføring i rammer og retningslinjer, strategier og metoder for norskundervisning i grunnskolen.
Norsklærerens rolle blir drøftet i forhold til fagutvikling, fagsyn og læringssyn, med spesielt blikk for barn og unges oppvekstvilkår og språkutvikling. Forfatterne kopler norskfaglig basisstoff til aktuelle språkpedagogiske og litteraturpedagogiske innfallsvinkler.

Boka gir blant annet en innføring i den første lese- og skriveopplæringen, den omhandler vurdering i norskfaget og IKT som verktøy.

I denne tredje utgaven er stoffet gjennomgått og oppdatert mot ny forskning og praksis i pakt med KL06 sine nye føringer for norskfaget.

Bokas bidragsytere er dyktige fagfolk som jobber med norskfaget i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag: Jon Smidt, Inge Moslet, Thoralf Berg, Peer Harry Bjørkeng, Ingrid Rygg Haanæs, Harald Morten Iversen, Ann Sylvi Larsen, Rutt Trøite Lorentzen, Synnøve Matre, Sture Nome, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle, Randi Solheim, Anne Charlotte Torvatn, Beret Wicklund og Arne Johannes Aasen.

Detailed information

  • Pages: 480
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215013756
  • Publication date: 13.03.2009
  • Book group: 215

Jon Kristian Smidt

Jon Smidt er professor i norsk fagdidaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Han har lang erfaring med undervisning og har utgitt en rekke bøker om norskdidaktikk, blant annet "Å skrive i alle fag" (2008, red. sammen med Rutt Trøite Lorentzen), "Sjangrer og stemmer i norskrommet - kulturskaping i norskfaget fra småskole til lærerutdanning" (2004) og "Seks lesere på skolen. Hva de søkte, hva de fant" (1989).
More about the author