Choose format

In stock
NOK 249

Ny jobb

Hvordan gi nyansatte en god start i organisasjonen
«Ny jobb» handler om hvorfor starten på et ansettelsesforhold er så viktig og, ikke minst, hva man kan gjøre for at den skal bli god.

Det er lett å tenke at en ansettelsesprosess er fullført når den best egnede personen har takket ja til stillingen, og arbeidskontrakten er signert. Men egentlig har prosessen bare så vidt begynt. Det er først når den nye medarbeideren begynner i jobben at man finner ut hvor godt han eller hun fungerer i denne virksomheten.

I starten av et arbeidsforhold foregår det en gjensidig utprøvingsprosess, der mulighetene er store til å gjøre ansettelsen vellykket. En god start gjør en stor forskjell. Og hvor god starten blir, kan virksomheten i stor grad påvirke.

Solid fundamentert i teori og spekket med gode råd og eksempler, bør denne boken bli obligatorisk lesning for ledere, ansatte i personalavdelinger og andre som får ansvar for nyansatte.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046679
  • Publication date: 16.06.2020
  • Book group: 895

Ingvild Sagberg

Ingvild Sagberg har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og har i sin forskning vært opptatt av nykommere i arbeidslivet og i organisasjoner. Hun har også bedriftsøkonomi, arbeidsrett og personalfag i fagkretsen og har tidligere jobbet med administrasjon og personalarbeid.
More about the author