Choose format

In stock
NOK 369

Nye lærer- og lederroller i skolen

Denne boka redegjør for og diskuterer fremveksten av nye og endrede lærer- og lederroller i skolen.

Gjennom ti forskningsbaserte bidrag presenterer norske forskere og praktikere eksempler på hvordan nye roller utformes, og hvordan de påvirker vilkår for skoleutvikling og ledelse.

Skolen har fått flere lærer- og lederroller de siste årene. Mens rektor tradisjonelt har stått alene som leder i skolen, ser vi nå fremveksten av mer differensierte lederroller. Mange lærere har fått tilleggsfunksjoner som lærerspesialister og veiledere for nyutdannede lærere. Felles for de nye og endrede rollene er at lærerne og skolelederne som innehar dem, forventes å spille en viktig rolle når det gjelder skoleutvikling.

Redaktører for boka er Kristin Helstad, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo og Sølvi Mausethagen, professor ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet - storbyuniversitetet.

Øvrige bidragsytere er Hedvig Abrahamsen, Monica Bekkelien, Siv Paus Brovold, Anne Kristin Dahl, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Hege Hermansen, Norhild Joleik, Eileen Holm Klavenes, Eli Lejonberg, Marte Lorentzen, Jorunn Møller, Tine S. Prøitz, Guri Skedsmo og Are Solstad.

«Til forskjell fra antologier som spriker i mange retninger, og som dermed ikke gir konsistente svar på den overordnede problemstillingen som reises, er tekstbidragene i dette tilfellet både relevante og komplementære.» Ole Kallelid, Utdanning nr. 13, 2019.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034072
  • Publication date: 11.10.2019
  • Book group: 215

Kristin Helstad

Kristin Helstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, der hun underviser i masterprogrammet i utdanningsledelse og i rektorutdanningen. Helstads forskningsinteresser er knyttet til profesjonsutvikling i skolen, hvordan lærere lærer, og forholdet mellom læreres fagdidaktiske arbeid og skoleutvikling og ledelse.
More about the author

Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser også i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer
More about the author