Choose format

In stock
NOK 629

Nyliberalisme - Ideer og politisk virkelighet

Den politiske og faglige debatten om nyliberalisme som fenomen kan ses på som en forlengelse av en prinsipiell og omfattende debatt i Europa de siste seksti år om den offentlige sektors rolle og makt i samfunnet i forhold til det private markedet. Reformer i og av offentlig sektor i Norge har særlig handlet om fristilling og deregulering av offentlige oppgaver og større vekt på økonomisk effektivitet og lønnsomhet i offentlig sektor. Har reformene vært til samfunnets beste?


Nyliberalismen - ideer og politisk virkelighet tar en rekke sider ved nyliberalismen opp til diskusjon: Nyliberalisme som teoretisk idé, konsekvenser for organisering av offentlig sektor, politikernes og befolkningens rolle og holdninger - og særlig nyliberalismens konsekvenser for demokrati og politikermakt.

Boken er resultat av et strategisk instituttprosjekt ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, finansiert av Norges forskningsråd. Hele 27 professorer, førsteamanuenser, forskere og stipendiater tilknyttet Institutt for statsvitenskap har bidratt.

Detailed information

  • Pages: 408
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215011622
  • Publication date: 07.12.2007
  • Book group: 214

Dag Harald Claes

Dag Harald Claes, f. 1962, er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har en professor-II stilling ved Høgskolen i Molde. Han har vært forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Arena-programmet. Han har i flere år undervist i internasjonal politikk og leder i dag bachelorprogrammet i Internasjonale studier (INTER) ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er internasjonal energipolitikk. Hans siste bøker på dette området er:


Claes, D. H., & Garavini, G. eds. (2020) Handbook of OPEC and the Global Energy Order - Past, Present and Future Challenges. London: Routledge.


Claes, D.H. (2018) The Politics of Oil - Controlling Resources, Governing Markets and Creating Political Conflicts. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
More about the author

Per Kristen Mydske

More about the author