Choose format

In stock
NOK 279

Nysgjerrighet

Dybdelæring i informasjonssamfunnet

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041186
  • Publication date: 21.05.2021
  • Book group: 893
Nysgjerrighet og kunnskapsglede er en forutsetning for livslang læring og innovasjon. Likevel vet vi lite om hva som fremmer eller hemmer nysgjerrighet gjennom oppvekst og utdanning. Og hva skjer med nysgjerrigheten når all kunnskap bare er et tastetrykk unna?

I denne boken undersøker Lindholm nysgjerrighetens levekår hos barn og ungdom i informasjonssamfunnet. Med naturfaget som samlende tråd undersøker han nysgjerrighetens psykologi. Hvilken funksjon har nysgjerrighet for dybdelæring? Hvordan fremmes nysgjerrighet gjennom utdanningsløpet?

Lindholm tar deg med på en oppdagelsesreise i nysgjerrighetens fenomenologi, der han undersøker dens røtter i både evolusjonsbiologi, kulturhistorie, filosofi og utviklingspsykologi. Han introduserer rammene for en nysgjerrighetspedagogikk, som plasserer dybdelæring i et kroppslig-kognitivt perspektiv.

Markus Lindholm

Markus Lindholm (f. 1956) er biolog, professor i naturfagdidaktikk på Steinerhøyskolen og seniorforsker ved Norsk Institutt for Vannforskning/NIVA.
More about the author