Choose format

In stock
NOK 529

Nytestamentlig gresk grammatikk

Nytestamentlig gresk grammatikk
Boken gir en grundig innføring i Det nye testamentes grunnspråk. Det er lagt vekt på at leserne skal få et innblikk i språkets struktur. Stoffet er ordnet slik at boka kan fungere både som elementærgrammatikk i språkstudiet og som grammatisk oppslagsbok under studiet av Det nye testamente.

Detailed information

  • Pages: 312
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200225669
  • Publication date: 01.12.1996
  • Book group: 216