Choose format

In stock
NOK 499

Offentlig forvaltning

2. utgave

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215011646
  • Publication date: 17.09.2007
  • Book group: 214
Ny utgave av en populær lærebok om den norske offentlige forvaltningens oppbygging, oppgaver, verdigrunnlag og funksjoner. Den reviderte utgaven er grundig oppdatert, særlig i forhold til endringene som har skjedd i organiseringen av det norske rettssystemet, fylkekommunenes endrede rolle og EU/EØS-samarbeidet.
Boka tar for seg alle de fire styringsnivåene i norsk forvaltning - den kommunale, det regionale, det nasjonale og det internasjonale - og ser disse i en integrert sammenheng, der fokus i første rekke er satt på den økte betydningen internasjonale lovregimer har fått for den norske forvaltningen i dag.

Anne Lise Fimreite

Anne Lise Fimreite er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og tilknyttet Uni Rokkansenteret som forsker og prosjektleder. I sin forskning har Fimreite konsentrert seg om offentlig forvaltning og offentlig politikk, da i særdeleshet forholdet mellom forvaltningsnivåene og vilkårene for lokaldemokrati. Fimreite leder for tiden et større prosjekt ved Uni Rokkansenteret som evaluerer NAV-reformen.

Fotograf: Leif Skaar
More about the author

Jan Erik Grindheim

Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, og statsviter i tenketanken Civita. Han har tidligere vært førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universitetet i Agder og leder for European Integration Summer School samme sted, EU-rådgiver for Universitetet i Oslo, stipendiat og amanuensis i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring.
More about the author