Choose format

In stock
NOK 319

Økonomisk og sosial ulikhet i Norge

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041520
  • Publication date: 03.05.2021
  • Book group: 893
Inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i de aller fleste land. Men også her har de økonomiske ulikhetene økt − særlig ulikhetene i formue. Andelen fattige har økt, og flere barn lever i fattige familier.

De fattige i Norge er ikke så fattige som i de fleste andre land, men avstanden til de velstående innebærer følelse av økonomisk knapphet og færre muligheter til å delta i samfunnet.

I denne boka kan du lese om økonomisk og sosial ulikhet i Norge. Hvordan har utviklingen vært? I hvilke perioder og under hvilke regjeringer har ulikheten økt mest? Hva har velgerne og de politiske partiene ment om ulikhet og økonomisk utjevning siden 1960-årene? Hvilke følger får høy ulikhet for samfunnet? Øker eller svekker det den økonomiske veksten og tilliten i samfunnet, og påvirker det folks tilfredshet med livet? Hvilke politiske tiltak kan redusere økonomisk ulikhet?

Knut Halvorsen

Knut Halvorsen professor emiritus i sosialpolitikk ved Oslo Met.Utdannet siviløkonom og dr.philos. i sosiologi.
More about the author

Steinar Stjernø

Steinar Stjernø er professor em. ved OsloMet. Han har utgitt en rekke bøker og forskningsrapporter om norsk og internasjonal velferdspolitikk.
More about the author