Choose format

In stock
NOK 419

Om ledelse

Makt og tillit i moderne organisering
Ledelse består av en prekær balanse mellom makt og tillit. I organisatoriske prosesser vil det alltid være slik at makt truer tillitsforhold, samtidig som utvikling av tillit er avhengig av at noen er i stand til å forvalte makt i organisasjonens interesse. Om ledelse analyserer møtet eller kollisjonen mellom norsk og amerikansk kultur i etterkrigstidens ideer om ledelse i Norge.

Detailed information

  • Pages: 171
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200224501
  • Publication date: 09.09.1996
  • Book group: 214