Choose format

In stock
NOK 2 549

Om oppkjøp av selskaper og virksomhet.

Dette er en samlet fremstilling og analyse av reglene om oppkjøp av selskaper og virksomheter med en rekke praktiske tips. Boken er et praktisk oppslagsverk om hvordan slike transaksjoner forhandles og gjennomføres, og er et verktøy som den som planlegger å iverksette slike transaksjoner bare må ha.
Den er den eneste norske boken i sitt slag som gir en heldekkende fremstilling av juridiske, skattemessige, regnskapsmessige og finansielle forhold som partene må ta hensyn til i forbindelse med oppkjøpstransaksjoner.

Boken omhandler både oppkjøp av børsnoterte og ikke-noterte selskaper, inklusive oppkjøp av selskaper i finansielle vansker. Den redegjør for de selskapsrettslige, skatterettslige, kontraktsrettslige, børs- og verdipapirrettslige spørsmål som kan oppstå i forbindelse med struktureringen av slike transaksjoner. Videre behandles en rekke arbeidsrettslige, regnskapsrettslige, konkurranserettslige, offentligrettslige og miljørettslige temaer. Forfatteren berører også på flere strategiske, kommersielle, finansielle spørsmål som kan være av avgjørende betydning i forbindelse med oppkjøpstransaksjoner. Boken beskriver i detalj de teknikker og modeller som benyttes under avtaleforhandlingene for å fordele risikoen mellom partene.

Målgruppen for boken er advokater, meglere, finansielle rådgivere, studenter, offentlige myndigheter, dommere, investorer og andre som ønsker å sette seg inn i hvordan oppkjøp struktureres, forhandles og gjennomføres, i Norge så vel som internasjonalt. Boken er skrevet både som lærebok og som et oppslagsverk.

Boken er skrevet av en av Norges ledende advokater på området, og forfatteren har i en årrekke arbeidet med oppkjøpstransaksjoner både i Norge og internasjonalt.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 1480
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017938
  • Publication date: 11.03.2011
  • Book group: 221

Ole Kristian Aabø-Evensen

Ole K. Aabø-Evensen (cand. jur fra 1988) har mer en 20 års erfaring med fusjoner og oppkjøp av norske og internasjonale børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper og virksomheter. Han var tidligere partner og leder for forretningsjuridisk rådgivning og M&A i det internasjonale rådgivningsfirmaet KPMG i Norge før han i 2002 etablerte Aabø-Evensen &Co Advokatfirma, et nisjeadvokatfirma som spesialiserer seg innenfor transaksjonsjuridisk rådgivning, se hjemmeside www.aaboevensen.com

Advokat Aabø-Evensen er flere ganger blitt rangert blant Norges ledende eksperter på området fusjoner og oppkjøp av Finansavisen i deres årlige advokatundersøkelse. Aabø-Evensen er også ved flere anledninger nevnt blant Norges ledende advokater i publikasjoner slik som European Legal Experts, Legal 500 og IFLR, og han er omtalt i Marquis Who's Who in the World. Aabø-Evensen er medlem av Den norske Advokatforening (DNA), International Bar Association (IBA), American Bar Association (ABA) og International Fiscal Association (IFA).

Aabø-Evensen representerer en rekke internasjonale investeringsselskaper slik som f.eks. CVC Capital, et av verdens største private equity selskaper, samt flere større norske konserner, blant annet Reitan.

Ole K. Aabø-Evensen er også advokaten som løste den mye omtalte Amelia Riis-saken, der han i 2001 klarte å få medhold i søksmålet som Amelia Riis anla mot den norske stat ved Justisdepartementet i 1978, noe som resulterte i en rekorderstatning til hans klient mot staten. Den såkalte Riis-saken er av flere ansett for å være en av de mest kompliserte og langvarige rettssakene i norsk rettshistorie.
More about the author