Choose format

In stock
NOK 279

Omsorgsforståelser

Mellom poesi, profesjon og politikk
Kan litterære tekster gi en større faglig forståelse? Forfatterne utfordrer profesjonelle yrkesutøveres bevissthet og egne forståelser, og åpner opp for utradisjonelle perspektiver.

Bakgrunnen for boken er at opplevelsen av det sosialfaglige feltet er styrt av en så sterk akademisk vinkling at mennesker forstås som kategorier og ikke som unike personer. I denne boken gjør forfatterne det motsatte. Bokens litterære bidrag skal vise hvordan poesi og tekster om personlige anliggender er avgjørende kilder for å kunne forstå hvordan omsorg eller mangel på omsorg kan erfares og forstås. Fortellingene viser hvordan forfatternes egne erfaringer av krig, samfunnsmessige vilkår eller hendelser innen familien har påvirket dem i barneår og preget dem resten av livet.
Hvordan vi forstår omsorg, henger også sammen med tiden vi lever i, politikken som føres og vitenskapsforståelser. Dette kommer tydelig fram i bokens kapitler.
Boken er bygget på en grunnantakelse om å innta et kritisk blikk på hvilke forståelser som legges til grunn i profesjonell omsorg.

Forfatterinformasjon:
- Randi Edland Kroken, Førsteamanuensis, ph.d. i sosialt arbeid, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder, skribent

- Irene Engelstad, Hovedfag i nordisk litteratur, dr.philos., pensjonert professor II ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo. Også tidligere sjefredaktør og deretter hovedkonsulent for norsk litteratur i Gyldendal norsk forlag.

- Kjersti Ericsson, Cand.psychol., pensjonert professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

- Wencke Mühleisen, Forfatter og medie- og kjønnsforsker, frilansforsker tilknyttet Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

- Ellen Schrumpf, Professor ph.d. i historie, Høgskolen i Sørøst-Norge.

- Sigrun Slapgard, Journalist (tidligere utenriksmedarbeider i NRK) og forfatter.

- Jorun Solheim, Forsker 1 emerita, mag.art i sosialantropologi, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

- Arne Johan Vetlesen, Professor dr.philos. i filosofi, Universitetet i Oslo, forfatter og spaltist.

- Halvard Vike, Professor dr.polit. i sosialantropologi, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033853
  • Publication date: 01.06.2019
  • Book group: 893

Randi Edland Kroken

More about the author