Choose format

In stock
NOK 349

Oppgaver i fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett

Oppgaver i fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett
Denne oppgavesamlingen er ment som et hjelpemiddel for studenter ved privatrett grunnfag ved Universitetet i Oslo. Boka inneholder for det første en mengde små og store øvingsoppgaver som dekker hele pensum i fast eiendomsrettsforhold og entrepriserett. Disse oppgavene egner seg både til selvstudium og til bruk i kollokvier og kursundervisning. For det annet inneholder boka et utvalg av større oppgaver som kan brukes som trening i til eksamen.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200127536
  • Publication date: 01.12.1997
  • Book group: 211

Eirik Heggstad Vinje

Eirik H. Vinje er jurist og førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling.
More about the author