Choose format

NOK 499
Expected 1/1/25

Oppgavesamling i strafferett og straffeprosess

Oppgavesamling i strafferett og straffeprosess er et praktisk verktøy for alle som må kunne de strafferettslige og straffeprosessuelle reglene, både studenter og praktiserende jurister.

I bokens første del gis en kort innføring i fagene, med fokus på metodiske særtrekk og praktiske tips til oppgaveløsning. Denne delen inneholder også en oversikt over sentrale mål, hensyn og prinsipper i strafferetten og straffeprosessen.

Bokens andre og tredje del består av oppgaver i strafferett og straffeprosessrett, med praktikumsoppgaver av varierende størrelse og vanskelighetsgrad. Alle oppgavene har løsningsforslag.

Detailed information

  • Pages: 250
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215070148
  • Publication date: 01.01.2025
  • Book group: 221

Malin Aaen

Malin Aaen er doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
More about the author

August Ødmann Borgmo

August Ødmann Borgmo er doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
More about the author