Choose format

In stock
NOK 439

Oppløsningen av det estetiske

Kunstteori og estetisk praksis
Dagens kunstfelt er så mangfoldig at ideen om et felles kunstbegrep er problematisk. Hva er sammenhengen mellom maleri, skulptur, litteratur, musikk, film og foto - og installasjoner, performative hendelser og åpne kunstpraksiser? Gir det i dag fortsatt mening å forstå kunstpraksis under kategorien estetikk? Eller sørger mangfoldet av kunst for en oppløsning av det estetiske? Og hva er forbindelsene mellom kunst og livsverden, kroppen, vår egen samtid og det politiske?

I denne boken drøftes konkrete kunstverk og sentrale teoretikere innenfor det kunstfilosofiske feltet fra Kant og inn i vår egen samtid. Antologien er fagfellevurdert og gir ny innsikt i hvordan levende kunstkritikk, filosofi og kunstpraksis kan kaste lys over vår egen samtid og selvforståelse. Boken henvender seg til alle som arbeider innenfor kunstfeltet - både teoretisk og utøvende.

Bokens redaktører er Ståle Finke, professor i filosofi, og Mattias Solli, postdok, begge ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Øvrige bidragsytere er Lovisa Andén, Solveig Bøe, Espen Dahl, Kaja Schjerven Mollerin, Gustav Jørgen Pedersen, Marit Paasche, Kaja Jenssen Rathe, Ingebjørg Seip, Brit Strandhagen, Silje Harr Svare og Cato Wittusen.

Detailed information

  • Pages: 296
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035109
  • Publication date: 05.02.2021
  • Book group: 217

Ståle Rainer Strøm Finke

Professor i filosofi ved NTNU. Har publisert en rekke artikler om kunstfilsofi og estetikk, i tillegg til å være medforfatter til boken Håvard Vikhagen - Tilnærminger til maleriet fra 2005. Aktuelle forskningsinteresser omfatter kroppens rolle i nyere psykoanalytisk, psykodynamisk teori og kognisjonsvitenskap, i tillegg til fenomenologi og feministisk filosofi.
More about the author

Mattias Solli

Mattias Solli is a former jazz musician, now philosopher and associate professor at the Department of Pedagogy and Lifelong Learning, Norwegian University of Science and Technology (NTNU). His research focuses on phenomenological and hermeneutical approaches to communication, action, and learning. Among his recent publications is Learning Jazz Language by Aural Imitation: A Usage-Based Communicative Jazz Theory (2021, 2022), with Erling Aksdal and John Pål Inderberg.
More about the author