Choose format

NOK 399
Expected 1/29/21

Oppløsning av det estetiske

Kunstteori og estetisk praksis

Detailed information

  • Pages: 210
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215035109
  • Publication date: 29.01.2021
  • Book group: 217
Lærebok i estetisk teori og kunstfilosofi og eksempel på hvordan levende kunstkritikk, filosofi og kunstpraksis kan kaste lys over vår egen samtid og selvforståelse.

Estetikk ble fellesnevner for kunstene fra midten av 1700-tallet. Dagens kunstfelt er så mangfoldig at ideen om et felles kunstbegrep er problematisk. Hva er sammenhengen mellom maleri, skulptur, litteratur, musikk, film og foto - og de senere årenes installasjoner, performative hendelser og åpne kunstpraksiser? Gir det i dag fortsatt mening å forstå kunstpraksis under kategorien estetikk? Eller sørger mangfoldet av kunst for en oppløsning av det estetiske? Og hva er forbindelsene mellom kunst og livsverden, kroppen, vår egen samtid og det politiske?

Drøftingen av sentrale teoretikere innenfor det kunstfilosofiske feltet fra Kant og inn i vår egen samtid relateres gjennomgående til konkrete kunstprosjekter. Dermed vises teorienes relevans for å forstå og tolke samtidskunsten og dens situasjon, samtidig som kunsten gis anledning til å stille spørsmål tilbake til den teorien.

Antologien er både en lærebok i estetisk teori og kunstfilosofi, og et eksempel på hvordan levende kunstkritikk, filosofi og kunstpraksis kan kaste lys over år egen samtid og selvforståelse. Boken henvender seg til studenter, lærere og andre som arbeider innenfor kunstfeltet - både teoretisk og utøvende.


Bokens redaktører er Ståle Finke, professor i filosofi og Mattias Solli, postdok, begge ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Øvrige bidragsytere er Lovisa Andén, Solveig Bøe, Espen Dahl, Kaja Schjerven Mollerin, Gustav Jørgen Pedersen, Marit Paasche, Kaja Jenssen Rathe, Ingebjørg Seip, Brit Strandhagen, Silje Harr Svare og Cato Wittusen.

Ståle Finke

Professor i filosofi ved NTNU. Har publisert en rekke artikler om kunstfilsofi og estetikk, i tillegg til å være medforfatter til boken Håvard Vikhagen - Tilnærminger til maleriet fra 2005. Aktuelle forskningsinteresser omfatter kroppens rolle i nyere psykoanalytisk, psykodynamisk teori og kognisjonsvitenskap, i tillegg til fenomenologi og feministisk filosofi.
More about the author

Mattias Solli

Postdoktor i filosofi ved NTNU, med doktorgrad fra samme sted. Tidligere jazzmusiker. Arbeider med fenomenologi, hermeneutikk og estetikk. I ferd med å publisere en rekke artikler om gehørets rolle i jazzimprovisasjon, i samarbeid med jazzmusikerne John Pål Inderberg, Erling Aksdal og Njål Ølnes.
More about the author