Choose format

In stock
NOK 729

Oppsigelse ved sykdom og sykefravær

Kan en arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av sykdom og sykefravær? Denne boken gir en utførlig gjennomgang av arbeidstakers stillingsvern ved sykdom og sykefravær.

«Oppsigelse på grunn av sykdom og sykefravær» gir en fremstilling av hva som inngår i vurderingen når domstolene avgjør saker om oppsigelse på grunn av sykdom eller sykefravær. Boken gir også en oversikt over en rekke andre spørsmål som gjerne oppstår i forbindelse med oppsigelse på grunn av sykdom og sykefravær.

Temaer som behandles i boken, er blant annet

* oppsigelse i verneperioden etter arbeidsmiljøloven § 15-8
* oppsigelse utenfor verneperioden, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7
* arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
* diskrimineringsvernet
* oppsigelse ved sykdom i kombinasjon med andre årsaker
* saksbehandlingsreglene
* ugyldighet
* erstatning
* fratredelsesavtaler

Boken er først og fremst rettet mot advokater, jurister og dommere, men er også et nyttig verktøy for tillitsvalgte, ledere, HR-medarbeidere og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

Anne-Beth Meidell Engan er advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Hun har tidligere vært advokat i advokatfirmaet Selmer AS og var forut for dette vitenskapelig assistent ved Arbeidsrettsgruppen på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Lasse Gommerud Våg er utreder i Høyesterett. Han har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund og Co DA og var forut for dette vitenskapelig assistent ved Arbeidsrettsgruppen på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032375
  • Publication date: 09.03.2020
  • Book group: 221

Anne-Beth Meidell Engan

Anne-Beth Engan er advokat i NHO.
More about the author

Lasse Gommerud Våg

More about the author