Choose format

In stock
NOK 239

Organisasjon og ledelse i antropocen

Skisse til en naturnær teori om organisasjon
Dette er den første fagboken på norsk som med utgangspunkt i et
organisasjonsteoretisk perspektiv diskuterer hvordan vi kan forstå og
håndtere samtidens miljøutfordringer.

Forfatteren viser hvordan vi må starte med å forstå organisasjoner
som materialitet. I materiell forstand er organisasjoner det avfallet de
legger fra seg i landskapet, slik som karbonet i atmosfæren, nitrogenet i
jorden, kjemikaliene i vannet og avgangen i fjorden. Men organisasjoner
kan være og gjøre annerledes. Ved hjelp av fortellingen om byggingen av et fellesskapsdrivhus i Vardø diskuterer forfatteren både en allmenn modell for naturnær organisasjon og noen ideer til en naturnær teori om organisasjon og ledelse.

Organisasjon og ledelse i antropocen henvender seg i første rekke til
studenter. Men alle som vil vite mer om hvordan organisasjonsteori kan
inkludere natur som noe annet enn bare en ressurs, vil ha stort utbytte
av boken.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063966
  • Publication date: 09.08.2023
  • Book group: 893

Bjørn-Tore Blindheim

Bjørn-Tore Blindheim er førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Blindheim er i sin forskning særlig opptatt av hva organisasjoner er og gjør, og hvordan vi kan tenke annerledes om organisasjon og ledelse i vår tid.
More about the author