Choose format

NOK 699
Expected 2/28/22

Ortopedi

Anatomi og undersøkelse
«Ortopedi. Anatomi og Undersøkelse» er ei lærebok som tar for seg bevegelsesapparatets anatomi, og kobler denne til sykdommer/skader og videre til kliniske undersøkelser av pasienten. Anatomien er detaljert beskrevet og dekker pensum for bevegelsesapparatet på lege-, sykepleie- og fysioterapistudiet.

Alle de sju kapitlene starter med anatomi og biomekanikk, for deretter å omtale aktuelle sykdommer og skader. Videre går forfatter gjennom en fullstendig ortopedisk undersøkelse av pasienten og sammenfatter stoffet til slutt i hvert kapittel. Boka er rikt illustrert med anatomiske illustrasjoner og fotografier

Detailed information

  • Pages: 552
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023809
  • Publication date: 28.02.2022
  • Book group: 213

Ola-Lars Hammer

Ola-Lars Hammer (f. 1973) er ph.d.-stipendiat ved Universitetet i oslo, spesialist i ortopedisk kirurgi og seksjonsoverlege ved Skadekirurgisk legevakt på Akershus Universitetssykehus. Hammer har også erfaring fra internasjonal tjeneste som lege i Forsvaret.
More about the author