Choose format

In stock
NOK 419

Øst, vest, nord, sør

Hovedlinjer i internasjonal politikk. 7. utgave
«Øst, vest, nord, sør» gir en oversiktlig presentasjon av hovedlinjene i utviklingen av forholdet mellom verdens stormakter etter 1945.

«Øst, vest, nord, sør» gir en oversiktlig presentasjon av hovedlinjene i utviklingen av forholdet mellom verdens stormakter etter 1945. Én rød tråd er rivaliseringen mellom supermaktene og virkningene av deres makt og innflytelse selv i de mest fjerntliggende områder. En annen er super- og stormaktenes svekkede stilling med avkolonisering og Sovjetunionens og østblokkens oppløsning. En tredje sentral utviklingslinje er fremveksten av et «nytt» øst: Øst-Asia blir en stadig viktigere region i internasjonale relasjoner.

Denne nye utgaven er oppdatert og noe utvidet, særlig om viktige historiske hendelser det siste tiåret.

7. utgave gir
- oversikt over verden slik den har utviklet seg etter 1945
- oversikt over Barack Obamas engasjement i Midtøsten
- oversikt over hendelsene i kjølvannet av den arabiske våren
- et nytt underkapittel om kjønn, befolkning og klima
- nøkkelinfo om supermakter, stater, ikke statlige aktører og global governance

«Øst, vest, nord, sør» er en ideell introduksjon for alle studenter i moderne historie og internasjonal politikk. Boka er oversatt til engelsk, kinesisk, russisk, tyrkisk og svensk.

Dr.philos. Geir Lundestad var direktør ved Nobelinstituttet fram til 2015 og professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker om internasjonal politikk etter 1945.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042398
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Geir Lundestad

Dr.philos. Geir Lundestad er direktør ved Nobelinstituttet og professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker om internasjonal politikk etter 1945.

(Foto: Kenn Opprann (c) Nobelinstituttet)
More about the author