Choose format

In stock
NOK 499

Østfolds helleristninger

Ingen steder i Norge finnes det så mange helleristninger som i Østfold. Over 470 lokaliteter er registrert i fylket - med til sammen mer enn 10 000 ristningsfigurer.
Helleristningene i Østfold er den nordlige delen av et stort, sammenhengende område som deles av grensen til Sverige. I Bohuslän og Østfold er det til sammen funnet flere enn 2700 helleristningsfelt og dette er den største konsentrasjonen av bergkunst i Nord-Europa. For mer enn 2500 år siden ble det på bergflater hugget inn figurer av skip, dyr, vogner og menneskefigurer, samt et mangfold av andre symboler. Helleristningene er ikke et skriftspråk, med de forteller - gjennom billedfremstillinger - en unik historie om samfunnet og menneskene i slutten av bronsealderen. I mer enn 160 år har forskere arbeidet med å gjøre ristningene i Østfold kjent. For første gang er denne unike kulturskatten dokumentert og gjort tilgjengelig i bokform: i dette gjennomgående illustrerte praktverket fra 2012 med en omfattende og detaljert katalogdel.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215052809
  • Publication date: 16.01.2021
  • Book group: 895

David Vogt

David Vogt (1963) er arkeolog og har spesialisert seg på helleristninger og nordisk bronsealder. Han ble utdannet Cand. Philol ved universitetet i Tromsø i 1998 og ble Dr. Phios ved Universitetet i Oslo i 2006. Han disputerte med en avhandling om helleristningene i Østfold og Bohuslän. Han har tidligere gitt ut flere publikasjoner om helleristninger på både norsk og engelsk. Han har deltatt på feltarbeid, konferanser og annen virksomhet knyttet til bergkunst i Sverige, England, Italia, Russland og USA. Han har dessuten skrevet biografien om Carsten Borchgrevink (¿Vår Glemte Polarhelt, Carsten Borchgrevink og Southern Cross ekspedisjonen¿, Aschehoug Forlag). Vogt er ansatt som forsker ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.
More about the author