Choose format

In stock
NOK 439

Overganger i skolen

Fra barnetrinnet til ungdomstrinnet
Denne boka handler om overganger i skolen, fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Forfatterne gir et bredt kunnskapsgrunnlag, og presenterer ny innsikt fra norske skoler knyttet til både sosiale og faglige utfordringer i overgangen. Kapitlene i boka er skrevet av lærerutdannere i ulike fag, og forfatterne ser overgangen fra ulike perspektiver: ledelsesperspektivet, lærerperspektivet, elevperspektivet og foreldreperspektivet.

Overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet er et stort forskningsfelt internasjonalt, men det har vært lite forskning på denne overgangen i norsk sammenheng. I denne boka defineres overgangen som en periode med endringer som både kan være utfordrende og spennende fordi det skjer mye nytt. Elevene har mange forventninger, de får nye roller, og de blir kjent med nye elever og lærere.

Overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet er et læringsutbytte i grunnskolelærerutdanningene, og boka gir verdifull kunnskap til grunnskolelærerstudenter samt til lærere og skoleledere. Antologien er også et viktig bidrag innenfor utdanningsforskning.

Målgruppa for boka er studenter i grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning. Boka er også aktuell for de faga som er belyst i boka: pedagogikk, matematikk, norsk, engelsk og kroppsøving. I tillegg er den aktuell for studier i skoleledelse og IKT.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060934
  • Publication date: 06.01.2023
  • Book group: 215

Marianne Maugesten

Marianne Maugesten er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har 17 års erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen, og har arbeidet siden 1998 i grunnskolelærerutdanningen. Hun har skrevet lærebøker for grunnskolen og lærerutdanningen, lærebokkapitler, og en rekke vitenskapelige artikler knyttet til skole og lærerutdanning.
More about the author

Kari Spernes

Kari Spernes er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har 20 års erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen, og snart 20 år fra grunnskolelærer[1]utdanningen. Hun har skrevet lærebøker, lærebokkapitler, og en rekke vitenskapelige artikler knyttet til skole og lærerutdanning.
More about the author