Choose format

In stock
NOK 419

Pedagogisk ledelse i barnehagen.

2. utgave
Alle pedagogiske ledere har et viktig ansvar for å styrke og utvikle det faglige innholdet i barnehagen.

Forfatterne argumenterer for faglige, reflekterende ledelsesprosesser i barnehagen og beskriver begrepet faglegging som en del av en velfungerende pedagogisk ledelse. Det å reflektere kritisk sammen styrker de ansattes faglighet. Barnehagelæreren besitter profesjonskunnskaper om barnehagepedagogikken og har derfor et særlig ansvar for å øke den faglige kunnskapen internt i barnehagen. I boka knyttes barnehagefaglig teori nært til barnehagens indre liv.

I denne nye utgaven gir forfatterne sin egen stemme større plass i møte med praksisfortellinger, der de er inspirert av kritisk tenkning. Det å spore diskurser og kritisk refleksjon i faglige ledelsesprosesser synliggjør hvordan disse prosessene kan åpne for stadig nye praksiser i barnehagen.

Boka er skrevet for barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen.

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215042480
  • Publication date: 04.08.2021
  • Book group: 215

Tonje Skoglund

Tonje Skoglund er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring fra barnehage som pedagogisk leder og assisterende seksjonsleder. I dag er hun høgskolelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Innlandet.
More about the author

Pia Sundvall

Pia Sundvall er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring som assistent, pedagogisk leder, fagleder og som veileder for barnehagepersonell og ABLU studenter. For tiden er hun fagleder for flerkulturelt familiearbeid i en bydel i Oslo.
More about the author