Choose format

NOK 299

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Alle som arbeider som pedagogiske ledere og leder det øvrige personalet, har et viktig ansvar for å styrke og utvikle det faglige innholdet i barnehagen.

Forfatterne beskriver faglige reflekterende ledelsesprosesser i barnehagen, og introduserer begrepet faglegging om disse prosessene. Det å reflektere sammen styrker de ansattes faglighet. Barnehagelæreren besitter spesialkunnskaper om barnehagepedagogikken, og har derfor et særlig ansvar for å øke den faglige kunnskapen internt i barnehagen. I boka knyttes barnehagefaglig teori nært til barnehagens indre liv.

Boka er skrevet for barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen.

«En reflektert og velskrevet bok om utfordringene pedagogiske ledere møter i hverdagen.»
Kristin Holte Haug i Første steg nr. 3, 2018.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215039671
  • Publication date: 22.11.2019
  • Book group: 893

Pia Sundvall

Pia Sundvall er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring som assistent, pedagogisk leder, fagleder og som veileder for barnehagepersonell og ABLU studenter. For tiden er hun fagleder for flerkulturelt familiearbeid i en bydel i Oslo.
More about the author

Tonje Skoglund

Tonje Skoglund er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring fra barnehage som pedagogisk leder og assisterende seksjonsleder. I dag er hun høgskolelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Innlandet.
More about the author