Choose format

In stock
NOK 479

Pedagogiske grunntanker

- i dannelsesperspektiv. 3. utgave
I våre dagers tenkning om skole og oppvekst er dannelse og utdannelse, kunnskap og kompetanse sentrale begreper. Bokas hovedtema er dannelse. Den er bygd opp rundt seks perspektiver på dannelse fra antikken til Kunnskapsløftet. Både pedagogisk idéhistorie og norsk skolehistorie er inkludert i framstillingen.


Det første kapitlet handler om målet for oppdragelse og dannelse. Kapittel 2 handler om hvor dannelsen kommer fra. Kapittel 3 ser på utviklingen av skoler som utdannelsesinstitusjoner, med særlig vekt på utviklingen i Norge. Kapittel 4 diskuterer skolefagene som dannelsesmidler.Kapittel 5 gjør rede for arbeidsmåter og metoder som midler i dannelsesprosessen.
Det siste kapitlet handler om utviklingen og innholdet i læringsbegrepet.

Boka er en revidert og ajourført 3. utgave av Pedagogiske grunnproblemer i historisk lys. Det er særlig gitt større plass til dannelse, og utgaven har derfor endret tittel til Pedagogiske grunntanker i et dannelsesperspektiv.

Boka er aktuell for personer i utdanning og yrker der opplæring, dannelse og omsorg står sentralt. Særlig aktuell er den for lærerutdanning for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Erling Solerød er førstelektor og har undervist i pedagogikk i lærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020532
  • Publication date: 12.10.2012
  • Book group: 215

Erling Solerød

Erling Solerød er førstelektor og har undervist i pedagogikk i lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.
More about the author