Choose format

In stock
NOK 369

Pengene og livet

Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid. 3.utgave

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215026824
  • Publication date: 17.07.2017
  • Book group: 213
Boka gir en innføring i økonomisk rådgivning som sosialt arbeid. Det er en kompetanse sosialarbeidere trenger, enten de arbeider i NAV, innen psykisk helsevern eller på andre felt der brukeres privatøkonomi er en utfordring. Forfatteren drøfter hva fattigdom og betalingsproblemer innebærer og presenterer en oversikt over pengenes sosiale betydning i hushold.

Boka begynner med pengene og deres sosiale betydning. Etter en redegjørelse for husholdets økonomi og inntektssikring rettes oppmerksomheten mot andre faglige og juridiske rammer for rådgivningen. Til sist belyses krav til saksbehandling og metoder for å gjennomføre økonomisk rådgivning. Denne tredje utgaven er oppdatert på lover, retningslinjer og ny forskning, og er utvidet med nye temaer som betydningen av forbrukslån og kredittkortgjeld og ny framstilling av arbeidsprosessen i økonomisk rådgiving som sosialt arbeid.
Et sentralt poeng i boka er å tydeliggjøre pengenes og privatøkonomiens betydning i folks liv. Spesielt ved store endringer i husholdsøkonomien utfordres både selvforståelsen vår og måten vi lever på. Et slikt perspektiv har konsekvenser for rådgivningen, som ikke bare går ut på å finne en mulig økonomisk løsning, men som også handler om å kunne møte mennesker i omstilling.
Dette er en viktig bok for studenter ved sosialarbeiderutdanningene, for yrkesgrupper som gir økonomisk rådgivning og for veiledere i NAV.

Asgeir Solstad er dosent ved Nord universitet og arbeider med sosialpolitikk og fagutvikling i sosialt arbeid.

Asgeir Solstad

Asgeir Solstad er dosent ved Universitetet i Nordland og arbeider med fagutvikling i sosialt arbeid.
More about the author