Choose format

In stock
NOK 549

Politiarbeid i praksis

Politibetjenters erfaringer. 2. utgave
I «Politiarbeid i praksis» beskriver politibetjenter sine møter med ulike situasjoner og sårbare mennesker og gir oss innsyn i det praktiske politiarbeidets utfordringer og muligheter.

Hva er viktig for at politibetjenter skal oppleve sitt arbeid som godt utført? Forfatteren beskriver hvordan erfaring er en viktig kilde til kunnskap om praktisk politiarbeid.

Boken gir et teoretisk grunnlag for gode møter mellom politi og publikum og kan inspirere og motivere fremtidige og erfarne politibetjenter til å fortolke situasjoner og mennesker i et praktisk-etisk perspektiv. For alle andre kan boken gi en dypere forståelse av de ulike sammenhenger politibetjenter inngår i, og hvordan de må forholde seg til disse sammenhengene i sin praksis.

Siden forrige utgave ble publisert i 2013, har det skjedd en rekke endringer i lovverket. Boken er derfor oppdatert med gjeldende lover, forskrifter og praksis.

Linda Hoel er førsteamanuensis ved Politihøgskolen, avd. Bodø. Der forsker og underviser hun i yrkesetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode. I en årrekke har hun forsket på politifolks praksis for å få bedre innsikt i hva politiarbeidet handler om.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032481
  • Publication date: 04.07.2019
  • Book group: 211

Linda Hoel

Linda Hoel er førsteamanuensis ved Politihøgskolen, avd. Bodø. Der forsker og underviser hun i yrkesetikk, og vitenskapsteori og forskningsmetode.
More about the author