Choose format

In stock
NOK 629

Politikk i Europa

Partier, regjeringsmakt, styreform. 2. utgave
Politikk i Europa presenterer grunntrekkene i de politiske systemene i 20 europeiske land. Hovedvekten er lagt på forutsetningene for dagens sentrale politiske institusjoner, på partier og partisystemer, nyere utviklingstendenser blant velgerne, kampen om regjeringsmakt, samt hvilken innvirkning den europeiske dimensjonen, primært gjennom EU, har på de nasjonale politiske prosessene.

Boka inneholder brukervennlige tabeller for hvert land med opplysninger om veksten i statens makt, partienes oppslutning ved parlamentsvalgene, folkeavstemninger om EU, om sammensetningen i parlamentene og de ulike regjeringene. Den gir også innsikt i den statsvitenskapelige debatten om europeisk politikk.

Denne utgaven er en oppdatert versjon av boka som kom i 2008. Nye land har kommet til og det har skjedd store endringer i politikken både i de enkelte land og i forhold til EU. Mange valg og regjeringer har kommet og gått inn i historien siden 2008-utgaven, og det er selvsagt umulig å være permanent oppdatert på den politiske arenaen i Europa, men ved å bruke boka kan leseren selv søke opp og sette inn nye valgresultater og regjeringer i en politisk tolkningsramme.

Om bidragsyterne:

Nick Sitter er professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap - revisjon og jus og ved Central European University, Department of Public Policy. Han er også Research Associate ved London School of Economic Centre for the Analysis of Risk and Regulation.

Hermann Smith-Sivertsen er Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Jørn Holm-Hansen er forsker ved NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215022208
  • Publication date: 09.08.2013
  • Book group: 214

Knut Heidar

Knut Heidar er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Einar Berntzen

Einar Berntzen er førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
More about the author

Elisabeth Bakke

Elisabeth Bakke er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
More about the author