Choose format

NOK 539

Politikk i grenseland

Politikk i grenseland setter norsk politikk under lupen. Kapittelforfatterne er sentrale forskere og fagformidlere fra både samfunnsvitenskap, historie og jus. Her er også bidrag fra forskere utenfor Norge, om «håpefullt lederskap», demokratiets selvforsvar og patriotisme.
Bidragsytere:
Grete Brochmann (ISS, Universitetet i Oslo)
Ottar Brox (NIBR)
Dag Harald Claes (ISV, Universitetet i Oslo)
Fredrik Engelstad (ISS/ Universitetet i Oslo)
Sverker Gustavson (Uppsala universitet)
Bernt Hagtvet (ISV, Universitetet i Oslo)
Knut Heidar (ISV, Universitetet i Oslo)
Gudmund Hernes (FAFO)
Cathrine Holst (ARENA, Universitetet i Oslo)
Thomas Hylland Eriksen (SAI, Universitetet i Oslo)
Geir Lundestad (Det norske Nobelinstituttet)
Janne Haaland Matlary (ISV, Universitetet i Oslo)
Helge Pharo (IAKH, Universitetet i Oslo)
James H. Read (Saint John's University)
Marit Reitan (ISS, NTNU)
Fredrik Sejersted (Universitetet i Oslo)
Ian Shapiro (Yale University)
Astri Suhrke (Chr. Michelsens institutt)
Rolf Tamnes (IFS)
Uffe Østergård (Copenhagen Buisness School)

Detailed information

  • Pages: 376
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022598
  • Publication date: 04.04.2014
  • Book group: 224

Knut Heidar

Knut Heidar er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Dag Harald Claes

Dag Harald Claes (1962) er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
More about the author

Cathrine Holst

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet CORE Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning. Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.
More about the author