Choose format

In stock
NOK 569

Profesjonelle dialoger

Coaching og relasjonstenking i skolen
Vi følger Ullern videregående skole i Oslo fra kanten av stupet til suksess. Suksessoppskriften har en viktig ingrediens i et bevisst arbeid med å utvikle en kultur preget av profesjonelle dialoger i alle ledd av organisasjonen. I dag kjennetegnes godt lederskap, læringsarbeid og elevutvikling av at dagens ledere, lærere og rådgivere må være dyktige i mellommenneskelig kontakt, kunne snakke med - og ikke bare til - den enkelte elev, foreldre og medarbeidere.
Ledelsesidealet i samfunnet har beveget seg i retning «relasjon/kommunikasjon». Coaching som prinsipp og ideal har de siste årene hatt en enorm innflytelse over alle dialogformer, også i skolen. To tankesett står her sentralt: For det første at svarene ligger i oss; det vil si at ekspertkunnskapen om hva som virker, finnes i hvert enkelt menneske, bevisst eller ubevisst. For det andre, at heller enn å fokusere på problem, er det mer fruktbart å fokusere på formål og løsning.

Relasjonstenkingen tar utgangspunkt i at både elever, foreldre, lærere og ledere i skolen har grunnleggende behov for å inngå i likeverdige dialoger med hverandre. Den likeverdige dialogen innebærer at den som er ansvarlig for kvaliteten på dialogen, er personlig til stede i samtalen og tydelig representerer seg selv, sine mål, verdier og sin oppgave i skolen. Samtidig må den ansvarlige ha vilje og evne til å se, anerkjenne og respektere den eller de han snakker med.

Boken viser gjennom teori og praktiske eksempler hvordan Ullern videregående skole systematisk har arbeidet med coaching og relasjonstenking.

"Det er kanskje bokens beskrivelse av hvordan teori anvendes i ledelsen av en skole i krise, som gir boken dens hovedverdi.... Forfatterne avmystifiserer og "demokratiserer" coaching. Ved siden av å vektlegge den eksterne ekspertens coaching av en skoleleder, vektlegger de også skolelederens coaching av sine lærere og lærernes coaching av sin elever. Denne kjedereaksjonen makter forfatterne å tydeliggjøre og beskrive på en slik måte at det forhåpentlig kan inspirere både skoleledere og lærere."
Kjell Skogen, professor ved Universitetet i Oslo, i Bedre skole 3/08

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215011509
  • Publication date: 04.04.2008
  • Book group: 215
Pål Riis

Pål Riis

Pål Riis er skoleleder og fagbokforfatter. Han har 16 års erfaring som rektor, og har også vært direktør for videre­gående skoler i Oslo. Han er nå daglig leder i Riis Skoleutvikling og ledelse som tilbyr skoler og skoleeiere støtte til å lede skoleutvikling, ledergruppeutvikling og individ­­u­­­­­ell­ lederutvikling. Han har også bred erfaring fra lærende prosessledelse knyttet til skoleinnovasjoner som bygger på tett skolefaglig samarbeid mellom arbeids- og næringsliv, høyere utdanning, forskning og skole.
More about the author

Jan Georg Kristiansen

Jan Georg Kristiansen er ledercoach, adjunkt og siviløkonom. Som Erickson-coach ble han i 2004 som Norges første, sertifisert som Master coach fra den uavhengige internasjonale coachforeningen ICF. Han har 20 års erfaring fra undervisning i coaching, læringsstrategier og leder- og teamutvikling. Han er leder for skolen Coachutdanning Erickson, som utdanner og sertifiserer coacher, trenere og ledere etter ICFs coachingstandard.
More about the author