Choose format

In stock
NOK 529

Prosessnøkkelen.

11. utgave
Prosessnøkkelen er et stikkordregister som hjelper jurister og jusstudenter til raskt å finne frem i lovverkets prosessuelle bestemmelser.
Hovedstammen i «Prosessnøkkelen» er de fire store prosesslovene: tvisteloven, straffeprosessloven, domstolloven og tvangsfullbyrdelsesloven. I tillegg er det tatt med et utvalg av den store mengden prosessuelle bestemmelser som finnes spredt i lovgivningen ellers.

«Prosessnøkkelen» er godkjent som hjelpemiddel til eksamen ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022796
  • Publication date: 19.11.2014
  • Book group: 211

Mia Marie Nordhagen

More about the author

Caroline Lundblad

More about the author