Choose format

In stock
NOK 699

Prosjekt

-strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 3. utgave
Prosjektledelse benyttes i dag på stadig nye områder, både i industrien og i samfunnet for øvrig. Man kan nærme seg et prosjekt fra ulike perspektiver.

Forfatterne av denne boken har i en årrekke vært opptatt av å betrakte prosjekter som økonomiske transaksjoner - et perspektiv som gjør at man lettere kan belyse viktige sider som organisering, ledelse, innovasjon og den forretningsmessige siden av prosjektarbeidet.

Denne reviderte utgaven gir en oppdatering av den senere tids utvikling i prosjektfaget. Dette innebærer blant annet et økt fokus på kontrakter, inkludert IT-kontrakter, og på arbeidet med prosjektstrategier og strategisk håndtering av usikkerhet.

Organisering av prosjektarbeid er en viktig del av prosjektfaget. I de første utgavene av boken var hovedfokus på den eksterne organiseringen, dvs. organisering av prosjektarbeidet i forhold til eksterne aktører som basisorganisasjonen, kunden etc. I den nye utgaven er det lagt mer vekt også på den interne organiseringen av prosjektarbeidet. Dette omfatter bl.a. teamarbeid, organisering av team og teamledelse eller coaching.

Boken bygger på en bred litteraturgjennomgang, forfatternes egne forskningsarbeider, samt lang erfaring fra næringslivet.

Prosjekt er først og fremst skrevet for studenter ved høyskoler og universiteter, men boken er også godt egnet som faglig utgangspunkt for ledere og prosjektledere.

Detailed information

  • Pages: 416
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014241
  • Publication date: 29.07.2009
  • Book group: 212

Bjørn Johannes Kolltveit

Dr Bjørn Johs. Kolltveit driver egen rådgivningsvirksomhet. Han har vært professor II i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole. Kolltveit har MBA og PhD fra Brunel University. I tillegg har han omfattende erfaring fra et bredt spekter av prosjektvirksomhet, bl.a. som prosjektleder i perioden 2001 - 2006 for Handelshøyskolen BIs nye campus i Nydalen, Oslo.
More about the author

Jon Lereim

Jon Lereim er professor II ved Handelshøyskolen BI. Han er sivilingeniør fra NTNU (NTH) og har videreutdannelse fra McMaster University i Canada. Lereim har omfattende ledererfaring fra større industribedrifter i Norge og har innefatt nøkkelroller i store prosjekter, både som risk manager og prosjektleder. I dag driver Jon Lereim sitt eget rådgivningsfirma, Risk Management Institute as, i tillegg til de akademiske gjøremål ved BI.
More about the author

Torger Reve

Torger Reve (PhD Northwestern University, USA) er Wilh. Wilhelmsen professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI hvor han også har vært rektor i to perioder. Han har tidligere vært professor ved Norges Handelshøyskole og adm.dir. ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF), og han har også vært gjesteforsker ved Stanford, Harvard og University of North Carolina, USA og ved Hitotsubashi, Japan, Nanyang, Singapore og Fudan, Kina. Han har utgitt mange internasjonale forskningsartikler og bøker, sitter i flere styrer og er en mye brukt foredragsholder.
More about the author