Choose format

In stock
NOK 359

Psykisk helse

Nye arenaer, aktører og tilnærminger
Boken gir inspirasjon og presenterer effektiv nytenkning uten å skille lag med de grunnleggende verdiene i hjelpekunsten. Forfatterne demonstrerer en sterk evne til å eksperimentere med ny metodikk i klinisk praksis i hele behandlingslinjen fra stedet der borgerne bor til sykehusets klinikker.

På en ambisiøs måte plasserer forfatterne mennesket i sentrum av vårt felles samfunnsprosjekt: Hvordan kan vi ta vare på hverandre og gjøre hverandre gode? Boken adresserer allmennmenneskelige temaer som universelle behov, identitetsdannelse, mening, håp og tro, sårbarheter, styrker og hva som fra vugge til grav gir det gode liv,. I tillegg introduseres leserne for innsikter i hvordan nærme seg uro, kriser og lidelse. Boka er en nyttig referansekilde som inspirerer til å dykke videre inn i disse temaene.

Om forfatterne:
Anne Brita Thorød (f. 1952) er førstelektor i psykisk helse-arbeid ved Universitetet i Agder, og cand.polit. i sosialt arbeid.

Dagfinn Ulland (f.1950) er professor, dr.philos. ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder og FOU-leder ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, SSHF.

Erna Ulland (f.1948) er førstelektor i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder. Hun er koordinator for et universitetsklinisk samarbeid (UNIK) som består av en samhandling mellom brukere, studenter, klinikere, forskere og lærere.

De øvrige bidragsyterne er omtalt i boken.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042060
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid/psykososial helse ved Universitetet i Agder. Hun er cand.polit i sosialt arbeid. Thorød har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Forskningsfeltet er barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi.
More about the author