Choose format

In stock
NOK 349

Rådgivning

Kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser. 2. utgave
Denne boka viser at rådgivningskompetanse er mer enn bare teori. Redskapet til enhver rådgiver innenfor fagfeltene pedagogikk, helse- og sosialfag og psykologi er kommunikative ferdigheter. Derfor fokuserer denne boken på hvordan rådgivere kan øke denne kompetanse.

Rådgivning ¿ kunsten å hjelpe gir en faglig innføring i og oversikt over løsningsfokuserte rådgivningsprosesser som er basert på positiv psykologi. Gjennom praktiske eksempler og oppgaver viser forfatteren hvordan fagfolk kan utvikle større bevissthet innenfor rådgivning. Boken henvender seg til studenter og praktikere innenfor fagområder som helsefag, pedagogikk, spesialpedagogikk og sosialt arbeid.

Liv M. Lassen er utdannet barne- og ungdomspsykolog og dr.philos. i spesialpedagogikk. Hun har lang erfaring fra klinisk praksis med barn og unge, forebyggende arbeid innenfor skole og barnehage, konsultasjon og rådgivning. I dag arbeider hun som professor ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048819
  • Publication date: 01.10.2020
  • Book group: 893

Liv M. Lassen

Liv Margrethe Lassen er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra klinisk praksis med barn og unge, forebyggende arbeid innenfor barnehage og skole, og konsultasjon og rådgivning.
More about the author